Disclaimer

Deze website is eigendom van Karakthair.

Contactgegevens:
Cindy Bardijn
Geraardsbergsestraat 46 A
1570 Galmaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Karakthair of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Karakthair levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Karakthair de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Karakthair kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Karakthair geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Karakthair kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Karakthair verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle bevoegd.

Privacybeleid

Karakthair hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Karakthair Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 25/5/2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Karakthair, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Karakthair kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

GDPR privacybeleid

PRIVACIEBELEID GDPR • TERMINOLOGIE Privacie statement, Privacy policy, privacybeleid: Het document waarin de procedures, bedrijfsregels en activiteiten op gebied van informatiebeveiliging van een bedrijf worden uiteengezet. Datalek: het onregelmatig toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens. GDPR-reglementering: General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese privacy regels. Effectief van invoering op 25 mei 2018-05-15 Cookies: cookies zijn kleine pakketjes informatie die een webserver naar een browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. IP-adres: Een IP-adres, waarin IP staat voor internet protocol, is in een computernetwerk een adres waarmee een NIC, of in het nl ‘netwerkkaart’, van een host in het netwerk eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model, de standaard van “het” internet. Het is je digitale voetafdruk. *WAARBORGEN PRIVACY Het waarborgen van de privacy van bezoekers van karakthair.be is een belangrijke taak voor ons. In onze privacy statement kunt U lezen welke informatie we verzamelen tijdens U bezoek, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we gecapteerde data beveiligen. We hebben geprobeerd om dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden U aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen. Onze privacy policy is volledig in lijn met de nieuwe GDPR-reglementering. *TOESTEMMING Door de informatie en diensten op www.karakthair.be te gebruiken, gaat U akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. *VRAGEN Als U meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van www.karakthair.be en specifiek van kapsalon Karakthair , kan U ons benaderen via email op Info@karakthair.be *WAAROM MOET IK DIT PRIVACYBELEID LEZEN? www.karakthair.be vind het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om de inhoud te bekijken, te beluisteren, te lezen of te beleven. Om dit te kunnen willen we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. www.karakthair.be vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we U via dit privacy beleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van U kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken en hoe we hiermee willen omgaan. *MONITOREN BEZOEKERSGEDRAG www.karakthair.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe de bezoek zich op de website gedraagt en welke pagina’s wel en niet worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdragen aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren bestaat ondermeer uit IP-adressen, het type browser waarvan men surft en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we d.m.v. UTM-tags waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan een andere persoonlijke informatie *GEBRUIK VAN COOKIES Karakthair.be plaatst cookies bij gebruikers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. *COOKIES UITSCHAKELEN U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Deze optie vindt u terug in de instellingen van uw browser. U vind meer info over deze mogelijkheid op de website van de aanbieder van Uw browser. *TOESTEMMING Door de info en diensten op www.karakthair.be te gebruiken, gaat U akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. *NIEUWSBRIEF indien u via de site een boeking doet geeft u uw gegevens zelf in( naam,voornaam,adres, telefoonnr,geboortedatum e.a. Alsook kan u aanvinken of u nieuwsbrieven wenst te ontvangen; deze gegevens kan u steeds zelf of via ons laten aanpassen of verwijderen. Die gegevens worden enkel door karakthair.be gebruikt en niet aan derden doorgegeven. Ze zijn wel door onze online reservatie beheerder Salonized toegankelijk. *BEVEILIGING VAN GEGEVENS Persoonlijke informatie verzameld door www.karakthair.be wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor publiek. In het onwaarschijnlijk voorval van een Datalek, wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht. *RECHT OM VERGETEN TE WORDEN. U kan beroep doen op uw “recht om vergeten te worden”. Al uw persoonlijke data (email,naam,functie enz) worden dan verwijderd uit onze database. *GEBIEDEN NIET GEDEKT DOOR ONS PRIVACY STATEMENT: persoonlijke informatie die u verstrekt via chatsessies of emailuitwisselingen worden niet gedekt door deze PS. Wij beschermen uw privacy naar ons beste vermogen door controle van de sessies, aar houd er rekening mee dat u steeds voorzichtig moet zijn bij de verspreiding van uw persoonlijke informatie op deze manier *GEGEVENSUITWISSELING MET DERDEN Persoonlijke informatie die u verstrekt worden niet uitgewisseld met derden en ook niet behandeld buiten Europa *PRIVACYCOMMISSIE indien u het niet eens bent met onze procedures , of een klacht wilt neerleggen kunt u steeds terecht bij de PRIVACYCOMMISSIE *WETTELIJKE GEGEVENSVERWERKING. De gegevensverwerking door karakthair is conform GDPR en wettelijk. Bij vragen of opmerkingen kunt U ons steeds bereiken via info@karakthair.be *WAT WORDT VERZAMELD -familienaam -voornaam -adres -gsm nummer -e-mailadres -verjaardag -aantal bezoeken  -al dan niet student -kleurformules -afspraken historiek (max 6maand) -opmerkingen -foto’s van uw kapsel worden soms op onze sociale media geplaatst. U kan dit weigeren of deze laten verwijdere